Produkter
Oljemagasinet.se

010 - 101 93 90

Alla vardagar 9 - 17

010 - 101 93 90

Alla vardagar 9 - 17
Sök bil

Hur viktig är motoroljans viskositet?

En av motoroljans viktigaste egenskaper är viskositeten. Rätt val av viskositet ökar motorns prestanda och livslängd, och bidrar även till lägre bränsleförbrukning. Rekommendationerna på viskositet skiljer sig ofta från bil till bill. Det som avgör är bilens motorkonstruktion, bytesintervaller och driftsförhållanden. Generellt sett rekommenderas lägre viskositet för moderna bilar och kallare klimat, medan högre viskositet rekommenderas för äldre bilar och varmare klimat.

 

Skillnaden mellan låg och hög viskositet

Viskositet, som betecknas SAE, är ett mått på oljans tjocklek. En låg viskositet innebär att oljan är tunnare därför mer lättflytande medan en hög viskositet betyder att oljan är tjockare och mer trögflytande. Motoroljans viskositet märks med två tal. Ett exempel är 5W-30, där det första talet (5W) beskriver viskositeten vid låga temperaturer (W = Winter), medan det andra talet (30) beskriver viskositeten vid hög temperatur. Man kan välja att kalla de två talen för kallviskositet och varmviskositet.


Viskositetsdiagram för motorolja i förhållande till omgivningstemperatur

Låg viskositet

En låg kallviskositet (t.ex. SAE 0W eller SAE 5W) förbättrar oljans flöde och smörjskydd vid uppstart av motorn och under kalla förhållanden. Har man dessutom en låg varmviskositet (t.ex. SAE 20 eller SAE 30) så bidrar det snabba flödet till en lägre bränsleförbrukning. Något som däremot kan försämras med en låg varmviskositet är värmetåligheten vid hård belastning och höga temperaturer, åtminstone i de fall som motorn inte är tillverkad för att jobba med lättflytande olja.

Hög viskositet

En hög kallviskositet (t.ex. SAE 15W eller SAE 20W) kan ge sämre egenskaper vid uppstart och under väldigt låga temperaturer då oljan har ett långsammare flöde. En hög varmviskositet däremot (t.ex. SAE 50 eller SAE 60), kan ge bra skydd vid hård belastning och under varma förhållanden på grund av sin höga värmetålighet. Det gäller framför allt i de fall motorn är tillverkad för att arbeta med trögflytande olja.

Kan man blanda oljor med olika viskositet?

En vanlig fråga är om man kan blanda olika viskositeter. Det enkla svaret är att det går. Skulle man behöva fylla på med motorolja går det bra att blanda. Däremot kommer man inte veta vilken viskositet oljan sen får. Det är därför ingen vits att blanda viskositeter vid själva oljebytet. Men är målet att fylla på med olja och det enda som finns till hands är en med annan viskositet så är det inga problem. Vad man dock bör undvika är att blanda oljor som inte är godkända av biltillverkaren.

Motorolja med viskositeten 5W-50 är mer trögflytande än 0W-30 som är mer lättflytande.

Varför rekommenderas motoroljor med olika viskositet till min bil?

Ibland ger biltillverkarna bilägaren frihet i valet av viskositet på motoroljan. Ett exempel är när både en 0W-30-olja och en 5W-40-olja är godkända. Detta kan bero på att tillverkaren rekommenderar en låg viskositet för normala driftsförhållanden och en hög viskositet för hårda driftsförhållanden (som vid tung last eller hård körning). Detta var dock vanligare förr och i varmare länder.

Bilmodeller är unika har därför olika krav på den motorolja som får användas. En del tillverkare ställer mindre krav på oljan medan andra ställer större krav. Ofta tillåts endast en viskositet för att biltillverkaren anser att det är det enda som är lämpligt för motorn. Vi rekommenderar att du följer tillverkarens krav och använder vår regnummersökning när du ska se vad som är godkänt till din bil.

Frågor och svar

 • Hur påverkar viskositeten bilens prestanda?

  Lägre viskositet ger effektivt skydd och lättare start vid låga temperaturer samt en högre värmeabsorption och bränslebesparande egenskaper, medan högre viskositet ger optimalt skydd vid höga temperaturer och mycket hög belastning.
 • Hur påverkar bilens körstil valet av viskositet?

  Svar: Bilens körstil (normal eller tung) är en avgörande faktor vid val av rätt viskositet på motoroljan. En bil som ofta körs i kalla klimat eller i lättare förhållanden kan fungera bäst med en olja med lägre viskositet, medan en bil som ofta körs i hårda förhållanden eller med tung last kan behöva en olja med högre viskositet.
 • Hur påverkar klimatet där bilen körs valet av viskositet?

  Klimatet där bilen körs kan påverka valet av viskositet på motoroljan. Lägre viskositeter rekommenderas oftast för lättare och kallare klimat, medan högre viskositeter kan vara bättre för tunga bilar, hårt belastade motorer eller varmt klimat. En bil som ofta körs i kallt klimat kan kräva en olja med lägre viskositet för att säkerställa lättare start vid låga temperaturer, medan en bil som ofta kör i hårda förhållanden kan kräva en olja med högre viskositet för att skydda motorn bättre vid höga temperaturer och hård belastning.
 • Varför rekommenderas olika viskositet till min bil?

  Olika driftsförhållanden kan kräva olika egenskaper från motoroljan. Genom att tillåta olika viskositeter kan bilägarna själva välja den olja som bäst passar deras specifika driftsförhållanden.
 • Vad betyder SAE?

  SAE står för Society of Automotive Engineers och är den officiella beteckningen för en motoroljas viskositet.
 • Vad är det för skillnad på 0W-30 och 5W-30?

  En motorolja med 0W-30 har en lägre kallviskositet jämfört med 5W-30. En lägre kallviskositet kan förbättra oljans flöde och smörjskydd vid uppstart och under kalla förhållanden.
 • Vad är det för skillnad på 5W-30 och 5W-40?

  En motorolja med 5W-30 har en lägre varmviskositet jämfört med 5W-40. En lägre varmviskositet kan bidra till lägre bränsleförbrukning på grund av sitt snabba flöde.
 • Kan jag välja vilken viskositet som helst till min bil?

  Biltillverkaren bestämmer vilka viskositeter som går att välja till din bil. Lita på att biltillverkaren har testat och utvecklat kraven för just din bil. Det är väldigt viktigt att följa de specifika krav och klassningar som oljan till bilen ska uppfylla.
 • Hur vet jag vilken viskositet som är godkänd till min bil?

  Du kan använda vår regnummersökning för att se vilken eller vilka viskositeter som godkänns för din bil.