Produkter
Oljemagasinet.se

010 - 101 93 90

Alla vardagar 9 - 16

010 - 101 93 90

Alla vardagar 9 - 16
Sök bil

Varför drar min bil motorolja?

Har din bil högre oljeförbrukning än normalt? Det kan bero på flera saker. Här tar vi upp de vanligaste orsakerna till att din bil drar motorolja samt vad man kan göra för att åtgärda problemen.
 

Yttre oljeläckage

Motorn kan läcka olja. Det kan uppstå genom att motorns tätningar blivit så pass slitna att de börjat läcka. Exempel på sådana tätningar är ventilkåpspackningar samt packningar runt utgående axlar. Eftersom läckaget är av extern karaktär kan man ofta se hur omfattande det är från utsidan. Ett yttre oljeläckage bör åtgärdas så snart som möjligt för att undvika att ytterligare skador uppstår.

Oljeläckage via förbränning

Ibland kan olja läcka in i förbränningskammaren där den helt enkelt brinner upp. Det kan ske när kolvringarna som sitter i cylindrarna i motorn är slitna och släpper förbi tryck samt när ventilstyrningarna släpper in olja i själva cylindern. Detta resulterar i att bilen drar extra motorolja och då krävs vanligtvis en motoröversyn.

Överfylld motorolja

Om man fyller på med för mycket motorolja kan även det innebära att en bil att drar olja. Överfylld motorolja kan skapa ett tryck som gör att oljan trycks ut från motorn eller in i förbränningen. Om det är en mindre mängd som är överfylld försvinner överskottet oftast av sig självt in i förbränningen. Vid rejäl överfyllning kan man försöka justera mängden genom att suga ut överskottet om detta är möjligt. Annars kan det vara läge att tappa ur oljan och fylla på med ny, korrekt mängd.

Vilka bilmodeller drar mest olja?

Vissa bilmärken och modeller har motorkonstruktioner som är mer benägna att drabbas av problem med hög oljeförbrukning. Däremot är det svårt att säga exakt vilka bilmodeller som drar mest olja eftersom problemet kan bero på många olika saker. Det mest förekommande är att man slarvat med serviceschemat och kört över oljebytesintervallet återupprepande gånger. Då tar motorn skada och blir mer benägen att dra mer olja.

Drar gamla bilar mer olja?

Bilens ålder påverkar risken för hög oljeförbrukning. Äldre bilar har oftare högre slitage på komponenter så som tätningar, packningar, kolvringar och oljepump, vilket kan leda till att olja läcker ut från motorn eller att den inte pumpas runt tillräckligt. Därför är det vanligare för äldre bilar att dra motorolja jämfört med nya. I synnerhet om den äldre bilen inte blivit servad som den borde. En nyare bil kan också ha problem med sin oljeförbrukning, på grund av exempelvis bristande underhåll. Därför är det viktigt att alltid följa bilens serviceintervaller och ge bilen regelbunden översyn av en professionell mekaniker eller tekniskt kunnig person, oavsett bilens ålder.

Vad kan jag göra om min bil drar mycket olja?

Om din bil drar mycket olja bör du först och främst fastställa att det verkligen är ett problem, dvs att oljeförbrukningen är högre än vad den borde vara. Det är nämligen så att en del moderna bilar ska förbruka en viss mängd olja mellan serviceintervallerna. Biltillverkaren sätter ofta en minimigräns för hur mycket olja bilen ska förbruka per körda kilometer och det är först när mängden överstiger minimigränsen som bilen anses ha ett problem.

Om du upplever att du behöver fylla på med olja oftare än normalt bör du ta bilen till en verkstad. Problem relaterade till hög oljeförbrukning kan orsaka skador på motorn, så ju tidigare du får bilen undersökt desto bättre. När verkstaden felsökt bilen och hittat ett eventuellt problem kommer du få förslag på lämpliga åtgärder. I vissa fall kan mindre justeringar vara det enda som behövs. I andra fall kan en motoröversyn eller ett motorbyte krävas.

 

Frågor och svar

 • Vad är orsaken till att min bil drar motorolja?

  Om din bil drar motorolja beror det troligtvis på ett externt eller internt oljeläckage. Ett externt läckage kan ske när motorns tätningar blivit så pass slitna att de börjar läcka. Ett internt oljeläckage kan ske när kolvringar eller ventilstyrningar är så pass slitna att motoroljan läcker in i förbränningskammaren och brinner upp.
 • Kan överfylld motorolja leda till läckage?

  Ja, det kan det. Om man fyller på för mycket olja i motorn kan det leda till att den pressas ut genom tätningar eller andra utrymmen och orsaka läckage.
 • Vilka bilar drar mest motorolja?

  Det är svårt att säga exakt vilka bilmodeller som drar mest olja då problemet kan bero på flera saker. Vissa bilmärken och modeller är dock mer benägna att drabbas av problem med hög oljeförbrukning.
 • Drar gamla bilar mer motorolja?

  Äldre bilar är mer benägna att dra olja jämfört med nya. Anledningen är att äldre bilar har mer slitage på de komponenter som är relaterade till motoroljan. Nya bilar kan dock också ha problem med oljeförbrukningen, men då beror det oftast på andra saker, till exempel ett bristande underhåll av bilen.
 • Vad ska jag göra om min bil drar mycket olja?

  Börja med att ta reda på om din bilmodell drar en naturlig mängd motorolja eller om den förbrukar mer än den borde. Om du fastställer att den drar mer olja än normalt bör du uppsöka en verkstad som får felsöka bilen och ge förslag på lämpliga åtgärder.